Ο μοναδικός προορισμός για αγορές ποιοτικών προϊόντων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Όροι Εμπιστευτικότητας

Μέσω του δικτυακού μας τόπου μπορείτε να προβείτε στην έναρξη της χρήσης των υπηρεσιών της varekasstores.gr Θα γίνει σχετική εγγραφή σας, και θα σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία, όπως το όνομα, το τηλέφωνό σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνσή κ.λ.π.

Τα στοιχεία αυτά τηρούνται σε αυστηρά απόρρητο κατάλογο των συνδρομητών της varekasstores.gr

Τα προσωπικά σας δεδομένα, που εμφανίζονται στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου της varekasstores.gr διασφαλίζουν αποκλειστικά και μόνο την παροχή της κάθε υπηρεσίας και προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, για την Αρχή προστασίας των προσωπικών Δεδομένων.

Τα προσωπικά σας δεδομένα, που δηλώνεται στην varekasstores.gr χρησιμοποιούνται μόνο για την υλοποίηση της υφιστάμενης συναλλακτικής μας σχέσης. Επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθούν μόνο από συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, που μεσολαβούν για την υλοποίησή της ή για στατιστικούς λόγους.

Στοιχεία του αρχείου γνωστοποιούνται, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του Νόμου, μόνο σε δικαστικές και διοικητικές αρχές.

Κατά το στάδιο της συλλογής των προσωπικών σας δεδομένων, γίνεται ολοκληρωμένη ενημέρωση σας και μπορείτε να προβάλλεται αντιρρήσεις κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 11 έως και 13 του 11-13 του Ν. 2472/97.

Για πληροφορίες που μας παρέχεται μέσω online αιτημάτων σας, η πληροφορία που μας παρέχετε χρησιμοποιείται μόνο για να απαντήσουμε στο αίτημά σας. Οι σχετικές αιτήσεις και αλληλογραφία είναι και αντιμετωπίζονται ως απόρρητες.

Γνωστοποίηση του περιεχομένου τους γίνεται μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και στις Δικαστικές ή Διοικητικές αρχές, εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις ή στις περιπτώσεις που η συμπεριφορά σας είναι αντίθετη με το νόμο, την καλή πίστη, και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, προκειμένου να προστατέψουμε την εταιρεία και τους πελάτες μας.

Σε περίπτωση που μας παρέχεται ψευδείς πληροφορίες, ή προσπαθήσετε να πάρετε την θέση κάποιου άλλου στον δικτυακό τόπο, οι πληροφορίες του μηνύματός σας, και το ίδιο το κείμενο αυτού, καθώς και η ΙP Διεύθυνσή σας, αποτελούν αντικείμενο έρευνας και επεξεργασίας από το Τεχνικό τμήμα της varekasstores.gr

Πρέπει να γνωρίζετε ότι κατόπιν αιτήματός σας, προκειμένου να συνδράμουμε, για την διεκπεραίωση ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας, ο υπεύθυνος του τμήματος “Εξυπηρέτησης Πελατών”, θα έχει πρόσβαση, με την συναίνεσή σας σε όλες τις σχετικές με το αίτημά σας πληροφορίες, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και το περιεχόμενο των μηνυμάτων σας.

Για την varekasstores.gr είναι δεδομένη η προηγούμενη άδεια, συγκατάθεση ή συναίνεση των ασκούντων την επιμέλεια του προσώπου χρηστών, κάτω των 18 ετών (γονέων, κηδεμόνων κ.λ.π.), για την γνωστοποίηση οποιουδήποτε προσωπικού τους στοιχείου.

Πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι σε κάθε επίσκεψή σας στις σελίδες της varekasstores.gr τα κείμενα – αρχεία, που καταγράφουν τις περιοχές που έχετε επισκεφθεί και τον χρόνο επίσκεψής σας, (cookies), και τα οποία είναι το μέσο αναγνώρισης του υπολογιστή σας από τους servers της εταιρείας μας, φορτώνονται στον υπολογιστή σας, εκτός εάν ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας ώστε να απορρίπτει την εγκατάστασή τους.

Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να “σερφάρετε” στο site της εταιρείας μας, ανώνυμα. Αντίθετα μπορείτε να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας, ώστε να ενημερώνεστε για την έκδοση των cookies και να αποδέχεται την εγκατάστασή τους